Tietosuojakäytäntömme

Avecom Media Oy tietosuojakäytäntö, joka koskee asiakas- ja toimittaja- sekä muita intressikontakteja.

Tämä henkilötietokäytäntö on suunnattu niille, jotka ovat meihin (Avecom Media Oy) yhteydessä tai ottavat meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse, verkkosivuillamme tai muuten jättävät meille henkilötietojaan. Henkilötietoja käsitellään 25. toukokuuta 2018 voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Henkilötiedoilla tarkoitetaan sellaisia tietoja, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa fyysistä henkilöä. Tässä yhteydessä fyysinen henkilö on henkilö, joka voidaan välittömästi tai välillisesti tunnistaa nimen, tunnistenumeron, paikannustiedon tai verkkotunnisteiden avulla tai yhden tai useamman kyseisen fyysisen henkilön fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen identiteetin kannalta erityisen tekijän avulla. Lisämääritelmiä saat lukemalla sovellettavan lainsäädännön. Tiedot kootaan tähän tarkoitukseen tarkoitettuihin rekistereihin. Kyseeseen voivat tulla nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköiset osoitteet, toimitus- ja maksu- sekä ostotiedot, osoitepohjainen profilointi sekä digitaalisten palvelujen käyttöön pohjautuvat tiedot. Käytämme tietoja markkinointiin, tuotteiden toimittamiseen, tilastojen pohjana, tuotekehitykseen ja laskutukseen sekä tarpeen mukaan niin, että yhteistyökumppanimme voivat mukauttaa sisältöä, ilmoituksia ja tarjouksia yrityksellenne. Tietoja voidaan myös analysoida ja ryhmitellä henkilötietojen valintaa, priorisointia ja suunnittelua, so. profilointia varten. Tähän saattavat myös kuulua verkkosivustollamme olevien evästeiden ja liitännäisten kautta saamamme tiedot. Voimme luovuttaa henkilötietoja kumppaneille, joiden kanssa olemme solmineet tietojenkäsittelysopimuksen, sekä viranomaisille jos niitä pyydetään lain tai viranomaispäätöksen nojalla. Henkilötietoja tallennetaan aina tiettyyn tarkoitukseen ja poistetaan tietyn ajan kuluttua liikesuhteen päätyttyä tai sen jälkeen, kun rekisteröity on perunut suostumuksensa. Rekisteröity voi myös vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista/poistamista tai kirjallisesti pyytää saada tietoja itseään koskevista, meidän tallentamistamme henkilötiedoista. Tämä tapahtuu rutiininomaisesti ja kirjallisesti. Käytämme henkilötietojen suojeluun sopivia fyysisiä, teknisiä ja organisatorisia turvatoimia henkilötietojen käsittelyyn ja siirtämiseen, mukaan lukien sopivia turvatoimia suojellaksemme näitä tietoja tahattomalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, tahattomalta menetykseltä, väärältä käytöltä, vääriltä muutoksilta, luvattomalta jakelulta tai käytöltä sekä kaikilta muilta laittomilta työstämismuodoilta. Voit täysin perua mainosten vastaanottamista koskevan suostumuksesi lähettämällä Avecom Media Oy:lle sähköpostia osoitteeseen myynti [ät] avecom.fi